A jogdíjak törvényi háttere

A Btk. 329/A. § szerint:

“Aki az irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás szerzőjének a művén, előadóművésznek az előadóművészi teljesítményén, hangfelvétel előállítójának a hangfelvételén, rádió- vagy televízió-szervezetnek a műsorán, illetőleg film vagy adatbázis előállítójának a teljesítményén fennálló jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A jogsértés különböző eseteit a Btk. a Szerzői Jogi Törvény (Szjt.) hatáskörébe utalja, amelynek 76. §-a kimondja, hogy

(1) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a hangfelvétel előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a hangfelvételt a) többszörözzék; b) terjesszék; c) vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.

(2) A hangfelvétel előállítóját az (1) bekezdésben említett felhasználásokért – ha a törvény másképp nem rendelkezik – díjazás illeti meg.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hangfelvételek többszörözéséhez a hangfelvétel kiadójának engedélye szükséges. Ez alól kivétel az ún. “szabad felhasználás”, amelyről szintén a Szjt. vonatkozó részei rendelkeznek:

35. § (1) Magáncélra bárki készíthet a műről másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

A magáncélú másolat tehát nem engedi meg a jövedelemszerzést még közvetve sem, így ha a lemezlovas pénzt keres a másolat segítségével, az máris nem minősülhet magáncélúnak. Továbbá még ha ingyen is végzi munkáját (ami, lássuk be, kissé életszerűtlen), a klub tulajdonosa, a rendezvény házigazdája, a büfés, stb., több jövedelmet szerez azáltal, hogy csend helyett a zene szól, tehát az esetleges másolat máris nem magáncélú.

(3) Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra mással készíttetnek másolatot.”

Tehát ha a másolatot más készítette, az nem minősül magáncélúnak. A “nem az enyémek a CD-k” kijelentések nem menti fel a felelősség és a törvény következményei alól a lemezlovast.

Forrás: djszovetseg.hu

Káprázatosan olcsó weboldal készítése mindenkinek

Minden vélemény számít!