Érdekességek, hírek kategória

Diszkók ellenőrzése

A törvényben megszabott kötelességének megfelelően a rendőrség évek óta fellép a szerzői jogok megsértése ellen. Épp úgy, ahogy bármilyen más bűncselekmény kapcsán, ebben az esetben is eljárást indíthat.

A leggyakoribb jogsértés a diszkókban való másolt tartalom, hangfelvétel használata.

Fontos megjegyezni, hogy nem az illegális hangfelvétel lejátszása, hanem már maga az engedély nélküli többszörözés is bűncselekménynek minősül.

Sok esetben az ellenőrzések során a MAHASZ képviselői is segítik a rendőrség munkáját azzal, hogy segítenek megállapítani a talált hangfelvételről, hogy legális-e vagy sem. Ezek mellett az ellenőrzött lemezlovasnak is előnyös a MAHASZ képviselőjének jelenléte, hisz ők behatóbban ismerik a zenét, technikát, stb., (tovább…)A jogdíjak törvényi háttere

A Btk. 329/A. § szerint:

“Aki az irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás szerzőjének a művén, előadóművésznek az előadóművészi teljesítményén, hangfelvétel előállítójának a hangfelvételén, rádió- vagy televízió-szervezetnek a műsorán, illetőleg film vagy adatbázis előállítójának a teljesítményén fennálló jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A jogsértés különböző eseteit a Btk. a Szerzői Jogi Törvény (Szjt.) hatáskörébe utalja, amelynek 76. §-a kimondja, hogy

(1) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a hangfelvétel előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a hangfelvételt a) többszörözzék; b) terjesszék; c) vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.

(2) A hangfelvétel előállítóját az (1) bekezdésben említett felhasználásokért – ha a törvény másképp nem rendelkezik – díjazás illeti meg.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hangfelvételek többszörözéséhez a hangfelvétel kiadójának engedélye szükséges. Ez alól kivétel az ún. “szabad felhasználás”, amelyről szintén a Szjt. vonatkozó részei rendelkeznek:

35. § (1) Magáncélra bárki készíthet a műről másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
(tovább…)A diszkózáshoz kell vizsga?

A legalább III. kategóriájú vendéglátóhelyek számára a korábbi törvények mellett utoljára a 43/1998. (VI.24.) IKIM rendelet (Ipari,
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, mai jogutódja a Gazdasági Minisztérium) írta elő, hogy “Élőzene és/vagy műsorszolgáltatás
esetén a zenész, énekes, revütáncos, illetve a lemezbemutató legalább az Országos Szórakoztatózenei Központ által szervezett szakvizsgával
rendelkezik”.

A gazdasági minisztérium 2006. májusában a fenti rendeletet hatályon kívül helyezte. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az OSZK-vizsga
megszűnt hanem, hogy alkalmazhatnak a vendéglátó helyek alkalmazhatnak vizsga nélküli diszkóst is. (tovább…)